This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/04/21 at 12:51
Reporters Without Borders (RSF) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Sinir tanimayan gazeteciler

Medya Tüketimi

2018 yılı için TUİK’in yaptığı medya tüketim araştırması bulunmuyor. Kimi güncel araştırmaların örneklemleri ise sınırlı. Bu nedenle MoM ekibi daha kapsayıcı bir örneklem kümesine sahip bir araştırma verilerini kullandı. Datawise’in 2017 araştırmasına göre, nüfusun yüzde 73'si TV izliyor, yüzde 44'u internet kullanıyor, yüzde 39'u günlük gazeteleri okuyor, yüzde 10'i ise radyo dinliyor.

İnternet penetrasyon oranı % 14,9 oranında artarak iki yılda% 72,9'a yükseldi (TUİK 2018).

Reuters Enstitüsü'nün 2018 yılı verilerine göre, Internet %87 oranıyla Türkiye için en çok kullanılan haber kaynağı ve örneklemin neredeyse üçte ikisi (% 64) 2016'da haberleri paylaşmak ve tartışmak için Facebook’u kullandı, ancak bu oran 2018 yılında %51’e düştü ki bu hükümetin halkın sosyal medya paylaşımları üzerindeki denetim mekanizmalarının etkisiyle ilgili olabilir.  

% 77 oranla TV, Türkiye için en popüler ikinci haber kaynağı. Bunu % 46 ile yazı basın izliyor ve radyo % 39 ile son sırada.

İstatistikler, Türkiye insanının, çoğunlukla cep telefonu / akıllı telefonlarla (%72) internet üzerinden haberlere eriştiğin işaret ediyor. Reuters Enstitünün araştırmasına göre, dijital medya (% 45) sol görüşlü katılımcılar için ana haber kaynağı,TV (% 59) ise sağ görüşlü katılımcılar için haberlere erişmek için kullanılan ana kaynak (Reuters Enstitü, Dijital Haber Raporu, Türkiye Eki, 2018)

Kaynaklar

Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 
https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf 

RİAK 2018 Ekim Ayı Birey Bazlı Ölçüm Raporu
http://www.riak.com.tr/duyurular  

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2018
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819 

Reuters Institute Digital News Report 2018 
Turkey Supplementary Report
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-11/Digital %20News%20Report%20-%20Turkey%20Supplement%202018%20FINAL.pdf 

Datawise: Türkiye’de medya tüketim trendleri 
https://www.campaigntr.com/turkiyede-medya-tuketim-trendleri/

http://www.connectedvivaki.com/turkiyede-medya-tuketim-trendleri-infografik/

  • Project by
    Bianet
  •  
    Sinir tanimayan gazeteciler
  • Funded by
    BMZ