This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/03/21 at 16:49
Reporters Without Borders (RSF) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Sinir tanimayan gazeteciler

Toplum

Türkiye'nin nüfusu, Ocak 2017 itibariyle 79 milyon 814 bin 871 oldu. Nüfusun yüzde 92,10'u il ve ilçelerde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerine göre, okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,8 (3 milyon civarında). Bu durum erkeklerde yüzde 1,29 iken kadınlarda yüzde 6,28 oranında seyrediyor.

Türkiye'de 2015 yılında dünyaya gelen bebek sayısı 19 bin 503'lük bir azalmayla, 1 milyon 325 bin 783 oldu. Toplam doğurganlık hızı, diğer bir ifade ile bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Türkiye için 2001 yılında 2,38 iken bu sayı, 2014 yılında 2,18 ve 2015 yılında ise 2,14 oldu. (TÜİK Nisan 2016)

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2016'da yüzde 11,8 , genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 21,2 (TÜİK, Ocak 2017). 

Türkiye'de resmi dil Türkçe olup, ülkede toplam 36 dil konuşuluyor. Anadilinde eğitim, başta Kürtler için olmak üzere, yükselen bir talep olarak güncelliğini koruyor. 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılında başlayan 12 yıllık zorunlu eğitimde aralarında Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed' in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil gibi konuların yer aldığı seçmeli derslere başvuru sayısının 10'u geçmesi durumunda derslik açılabiliyor.

Bu seçmelerde okul yönetimlerinin etkisi de tartışma konusu. Yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersinde Abazaca, Adığece, Kürtçe ve Zazaki seçenekleri bulunuyor. Uygulamanın seyri konusunda yeterli bilgi bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre Şubat 2016 itibarıyla Kürtçe ve Zazaki seçmeli dersleri için uygulamanın başından beri toplamda 59 öğretmen atandı. Nüfusun çoğunluğunun Sünni Müslüman kabul edildiği Türkiye'de Alevilik dahil farklı inançlar ve inançsızlık özgürlüğü ihlalleri yaşanıyor. 

  • Project by
    Bianet
  •  
    Sinir tanimayan gazeteciler
  • Funded by
    BMZ