This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/09/22 at 23:51
Reporters Without Borders (RSF) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Sinir tanimayan gazeteciler

İzleyici Yoğunlaşması

MOM metodolojisine göre, çapraz medya kullanım oranları sektördeki en dört şirketin izleyici oranları üstünden hesaplanıyor.

Aynı zamanda, medya türlerinin Türkiye'de popülaritesi ve tükekim sıklığı baz alınıyor. Datawise’in 2017 araştırmasına göre,nüfusun yüzde 73'si TV izliyor, yüzde 44'u internet kullanıyor, yüzde 39'u günlük gazeteleri okuyor, yüzde 10'i ise radyo dinliyor

Medya takipçilerinin %71’i dört medya grubu tarafından paylaşılıyor. Bu gruplar, radyo, televizyon, gazete, web sitesi gibi mecralardan en az üçüne birden yatırım yapmış durumda. En çok izleyiciye sahip gruplar arasında, Turkuvaz/Kalyon grubunun (%30) dört sektörde de yatırımı var. İkinci sıradaki Ciner Grubu (%15), 2018 yılında Habertürk gazetesini kapattıktan sonra sadece TV ve dijital haber sektöründe yatırım yapıyor. Demirören Grubu’nun dört sektörde yatırımları olsa dahi, Grup dijital haber portallarının takipçilerinin oranını paylaşmadığı için MoM Türkiye bu mecranın takipçi oranını ölçümlemeye dahil edemedi. Dijital medya takipçilerinin oranına dair veri olmamasına rağmen, Demirören Grup medya takipçileri oranına bakıldığında üçüncü büyük medya grubu (%15). Doğuş Grubu ise % 11’lik bir takipçi oranıyla dördüncü sırada. Bu grupları sırasıyla Estetik Yayıncılık (Sözcü gazetesi ve web-sitesi 10%), Hayat Görsel Yayıncılık (Kanal 7, Radyo 7, haber7.com - 10%), TRT (9%) ve Türk Medya (5%) takip ediyor.

 

Televizyon

Televizyon sektöründe en güçlü dört medya kuruluşu izleyicinin yarısından fazlasını elinde tutuyor. En güçlü dört medya grubu izleyicilerin %44’ünü elinde tutuyor bu da orta düzey bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Yüzde 16 ile Kalyon Grubu en yüksek izleyici payına sahip kanalların da sahibi. Hükümete yakın yayın yapmakla eleştirilen devlet televizyonu TRT, yaklaşık yüzde 11 ile bu grubu takip ediyor. Demirören Grubu yüzde 9 ile üçüncü sırada. Hükümetin yayınına doğrudan müdahalede bulunduğu iddia edilen Doğuş Grubu ise tüm izleyicinin yüzde 8’ine sahip.

Radyo

Radyo yayıncılarının Türkiye genelindeki yoğunlaşma oranı orta düzeyde. En güçlü dört radyo yayıncısı şirket dinleyicinin yüzde %40’ını elinde tutuyor. Dinleyicinin büyük bir bölümü (%21) Doğuş Grubu kanallarını dinliyor. TRT istasyonları ise dinleyicinin % 11’ine sahip. Hükümetle yakın ilişkileri olan Hayat Görsel ise izleyicilerin %4.20sine sahip ve Show Radyo ise %4’le dördüncü sırada.

Gazeteler

Yazılı medya kaynaklarının dağıtımları Türkiye’de tartışmalı bir konu. Yazılı basın tirajları güvenilir bulunmadığından, MOM ekibi resmi rakamları gerçek veri olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Bu rakamlara göre dört büyük şirket tüm okur kitlesinin % 60’ını elinde bulunduruyor. MOM metodolojisinde bu, yüksek yoğunlaşmanın işareti. Bu şirketler; Demirören (% 23), Turkuvaz Media (% 15), Türk Medya (% 11) ve Estetik Media (% 10).

İnternet

Türkiye'de en çok takip edilen haber siteleri çoğunlukla gazetelerin web sitelerinden oluşuyor. Geniş takipçi kitlesine sahip olan 15 internet haber portalından 10'u bir gazete ya da TV kanalına ait web siteleri. Bu alanda yoğunlaşma yüksek risk altında. Dört büyük şirket sektördeki takipçilerin % 83’ünü elinde tutuyor: Turkuvaz Medya (%29), Ciner Media (%22), Hayat Görsel Yayıncılık (%17) ve Estetik yayıncılık (%15).

  • Project by
    Bianet
  •  
    Sinir tanimayan gazeteciler
  • Funded by
    BMZ