This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/09/22 at 14:29
Reporters Without Borders (RSF) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Sinir tanimayan gazeteciler

Toplum

Türkiye'nin nüfusu, Aralık 2018 itibariyle 82 milyon 3 bin 882 oldu. Bu nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturuyor. 2017’de nüfus artış hızı 12,4 iken bu oran 2018’de 14,7. Nüfusun yüzde 92,3’ü kentte yaşıyor.

TUİK’in 2017 verilerine göre, okuma-yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3.5 (2.5 milyon kişi). Bu durum erkeklerde yüzde 1,1 iken kadınlarda yüzde 5.9 oranında seyrediyor.

Türkiye'de 2017’de 1 milyon 291 bin 055 (2016’a kıyasla 20 bin 840 daha az) bebek doğdu. Doğurganlık hızı (bir kadının doğurganlık dönemi (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama bebek sayısı Türkiye için 2001’de yüzde 2,38 iken bu sayı, 2014’te yüzde 2,18; 2015’te yüzde 2,14; 2016’da yüzde 2,11 ve 2017’de yüzde 2,07 oldu.

TUİK'in 2018 yılında dair açıkladığı verilere göre, Ocak 2019'da, Türkiye'de işsizlik oranı, yüzde 3,9 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik, % 26,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran % 15 olarak gerçekleşti. 2018 yılında Türkiye’de istihdam oranı, erkeklerde %71,1 ve kadınlarda % 33.6'ydı (TÜİK, İşgücü İstatistikleri Ocak 2019).

Mesleklerdeki en yüksek işsizlik oranı sosyal hizmetlerde. İkinci en yüksek oran ise gazetecilikte. Gazeteci işsizliği bir yılda yüzde 4,7 oranında artarak yüzde 23,8 oldu (TÜİK 2019).

Türkiye'de resmi dil Türkçe olup, ülkede toplam 36 dil konuşuluyor. Anadilinde eğitim, başta Kürtler için olmak üzere, yükselen bir talep olarak güncelliğini koruyor. 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılında başlayan 12 yıllık zorunlu eğitimde aralarında Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed' in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil gibi konuların yer aldığı seçmeli derslere başvuru sayısının 10'u geçmesi durumunda derslik açılabiliyor. Bu seçmelerde okul yönetimlerinin etkisi de tartışma konusu. Yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersinde Abazaca, Adığece, Kürtçe ve Zazaki seçenekleri bulunuyor. Uygulamanın seyri konusunda yeterli bilgi bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre Şubat 2016 itibarıyla Kürtçe ve Zazaki seçmeli dersleri için uygulamanın başından beri toplamda 59 öğretmen atandı. Nüfusun çoğunluğunun Sünni Müslüman kabul edildiği Türkiye'de Alevilik dahil farklı inançlar ve inançsızlık özgürlüğü ihlalleri yaşanıyor.

  • Project by
    Bianet
  •  
    Sinir tanimayan gazeteciler
  • Funded by
    BMZ