This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/09/20 at 11:01
Reporters Without Borders (RSF) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Sinir tanimayan gazeteciler

Medya sahipliği önemlidir

Kitle iletişim araçları, haberlerin toplum tarafından nasıl algılanacağı ve nasıl tartışılacağı üstündeki etkileri ile, kamuoyu oluşturmada rol oynar. Medyanın, fikirlerin ve görüşlerin bağımsız ve çoğulcu olması sağlıklı bir demokratik sistemin güvencesidir. Bu sistemde, iktidar odağı kişilere yönelik eleştiriler de serbestçe dile getirilebilmelidir. Özgür ve bağımsız tercihlerde bulunabilmenin ilk adımı, medyanın sahiplik yapısını izlemek ve bu sahipliğin çoğulculuğunu güvence altına almaktır:

Kaynağı bilinmeyen bilginin güvenilirliği nasıl ölçülebilir? Gazeteciler, kimin kontrolünde olduğunu bilmedikleri bir medya kuruluşunda, nasıl hakkıyla çalışabilir? Medya otoriteleri, medya çarkının başında kimin olduğunu bilmeden, sektördeki aşırı güç yoğunlaşmasına nasıl çözüm üretebilirler? 

Sahiplik yapıları, medya endüstrisinin kaynak kullanımına da etki ederek, medya sektörünün ekonomik gücünü ve etkinliğini şekillendirebilir. Bu da, potansiyel yatırımcılar açısından özellikle önemli bir konudur. 

Medya ve Sahipleri
Bulgular
Göstergeler ve Riskler
  • Project by
    Bianet
  •  
    Sinir tanimayan gazeteciler
  • Funded by
    BMZ